top of page

Интелигентен AI
Асистент

Интегрирай на своят уебсайт или онлайн магазин

AI помощник за твоят уебсайт: по-интелигентен, по-бърз, по-добър

Отключи пълния потенциал на своя уебсайт с нашия интелигентен AI асистент, предназначен да рационализира взаимодействието на твоите клиенти, да подобри ангажираността и да осигури незабавна, интелигентна поддръжка денонощно. 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Използвай

нашите услуги по

целия свят

Лични асистенти

Личните асистенти и експерти на asapy.ai подпомагат твоят напредък. Ръчно подбран експертен опит на една ръка разстояние – оптимизирай задачите си с професионални асистенти, посветени на твоят бизнес и лично развитие.

Comparing
Rating

Промпт галерия

Галерията с промптове на asapy.ai е подбрана селекция от AI инструменти, предназначени да повишат ефективността и креативността. Намери правилния промпт, за да издпълниш своя проект или задача бързо и ефективно.

Лични асистенти

Личните асистенти и експерти на asapy.ai подпомагат твоят напредък. Ръчно подбран експертен опит на една ръка разстояние – оптимизирай задачите си с професионални асистенти, посветени на твоят бизнес и лично развитие.

SWOT
Introducing

Промпт галерия

Галерията с промптове на asapy.ai е подбрана селекция от AI инструменти, предназначени да повишат ефективността и креативността. Намери правилния промпт, за да издпълниш своя проект или задача бързо и ефективно.

Why AI Recruitment Assistant?

Персонализирано потребителско изживяване

Precise matching of skills and job requirements reduces the risk of hiring mismatches.

Персонализирано потребителско изживяване

AI processes applications far quicker than human Recruiters, significantly shortening hiring cycles.

Персонализирано потребителско изживяване

Eliminates human bias, providing a fair and consistent evaluation process for all candidates.

Персонализирано потребителско изживяване

Recruiters can focus on more strategic roles like contacting more potential candidates.

Персонализирано потребителско изживяване

The system easily adapts to hiring surges without the need for additional Recruitment resources.

life-is-filled-with-beauty-composite-image-of-a-d-2023-11-27-05-11-46-utc.jpg

asapy.ai в числа

x10 по-бързо

Време за изпълнение на задачата

x6 по-добре

Ефективност

х12 по-малко

Оперативни грешки

х10 по-нисъки

Оперативни разходи

Get Started with Your
AI Assistant Now

bottom of page