top of page

Използвай по-добрия AI за своя бизнес

Плановете на asapy.ai и ценообразуването са предназначени да отговорят на твоите нужди, докато бизнесът ти расте

Твоето ежедневие

Месечно

Спести 20%

Безплатен

Открий твоите нужди

GPT 3.5

0лв/мес.

5 000 думи/месец

Безплатният

пакет включва:

Ива - Личен асистент

Джаки - Маркетинг

Ник - Копирайтър

Бил - Бизнес

Емили – Продуктивност

Джордан - Здраве & Фитнес

Генератор на имейли

Галерия промптове

Основен

Навигирайте с лекота

GPT 3.5

GPT 4

34.99лв/мес.

300,000 думи/месец

20,000 думи/месец

5 Арт кредита*

Основният

пакет включва:

Ива - Личен асистент

Джаки - Маркетинг експерт

Ник - Копирайтър

Бил - Бизнес консултант

Емили – Продуктивност

Джордан - Здраве & Фитнес

Генератор на имейли

Галерия промптове

Арт Генератор

Разпознаване на изображения

Стандартен

Повиши обхвата си

GPT 3.5

GPT 4

49.99лв/мес.

750,000 думи/месец

50,000 думи/месец

20 Арт кредита*

Стандартният

пакет включва:

Ива - Личен асистент

Джаки - Маркетинг експерт

Ник - Копирайтър

Бил - Бизнес консултант

Емили – Продуктивност

Джордан - Здраве & Фитнес

Генератор на имейли

Галерия промптове

Арт Генератор

Разпознаване на изображения

Твоето Бизнес Приключение

Месечно

Спести 20%

Разширен

Рационализирай работните си процеси

GPT 3.5

GPT 4

69.99лв/мес.

1,875,000 думи/месец

125 000 думи/месец

100 Арт кредита*

Разширеният

пакет включва:

Ива - Личен асистент

Джаки - Маркетинг експерт

Ник - Копирайтър

Бил - Бизнес консултант

Емили – Продуктивност

Джордан - Здраве & Фитнес

Генератор на имейли

Галерия промптове

Галерия с работни процеси

Арт Генератор

Разпознаване на изображения

Неограничен

Постигай целите си без ограничения

GPT 3.5

GPT 4

139.99лв/мес.

Неограничен брой думи*

Неограничени Арт кредити*

Неограниченият пакет включва:

Ива - Личен асистент

Джаки - Маркетинг експерт

Ник - Копирайтър

Бил - Бизнес консултант

Емили – Продуктивност

Джордан - Здраве & Фитнес

Генератор на имейли

Галерия промптове

Галерия с работни процеси

Арт Генератор

Разпознаване на изображения

Корпоративен

Индивидуално създадени AI решения

GPT 3.5

GPT 4

Индивидуален

Неограничен брой думи*

Неограничени Арт кредити*

Корпоративният

пакет включва:

Ива - Личен асистент

Джаки - Маркетинг експерт

Ник - Копирайтър

Бил - Бизнес консултант

Емили – Продуктивност

Джордан - Здраве & Фитнес

Генератор на имейли

Галерия промптове

Галерия с работни процеси

Арт Генератор

Разпознаване на изображения

*Неограничените планове са предмет на нашите Правила за честна употреба част от нашите Условия и правила за ползване.

*Арт кредити: 1024x1024 струва 1 кредит, 1024x1792 и 1792x1024 струват по 2 кредита.

Запознай се със
Своя Екип!

bottom of page